SLUŽBY


SPRÁVA A ÚDRŽBA NEMOVITOSTÍ


Společnost META services s.r.o. Vám nabízí komplexní správu Vaši nemovitosti. Našim cílem je Vám zajistit celkový komfort a bezstarostnost v péči o Váš objekt. Nabízíme Vám tím to naše komplexní služby.

 • zřízení společenství a jeho zapsání do obchodního rejstříku v součinnosti vlastníků.
 • vedení účetnictví dle platné legislativy
 • zpracování roční účetní závěrky
 • přihláška k registraci pro právnické osoby
 • zpracování daňového přiznání z příjmu právnických osob
   
 • zajistíme kontroly finančním úřadem
 • evidence vlastníků a nájemníků jednotek
 • výpočet a stanovení výše záloh (nájem, služby, fond oprav)
 • evidence a výběr plateb za služby, příspěvků do fondu oprav atd.
 • evidence dluhů
 • zajistíme soudní i mimosoudní vymáhání pohledávek
 • právní zastoupení
 • zpracování ročního vyúčtování služeb dle platné legislativy
   
 • zajistíme Vám nejvýhodnější pojištění objektu
 • vypracujeme spořící programy
 • vyhledáme nejvhodnější úvěry na financování opravTECHNICKÁ SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

Službou „technická správa nemovitostí“ Vám zajistíme komplexní služby v oboru technického zařízení budov, údržbu jak interiéru, tak exteriéru a okolí budovy. Firmy si vybíráte podle svých zkušeností, či na naše doporučení dle zkušeností.

           
   Technická správa zajišťuje :

 • havarijní služby 24h NON STOP
 • odvozu komunálního odpadu
 • servisu technických zařízení
 • dodávky vody, tepla, elektřiny, plynu atd.
 • zajištění kontrol a revizí vč. vypracování jejich plánu a vedení potřebné dokumentace
 • zajištění odstranění závad zjištěných při kontrolách a revizích
 • zajištění běžné údržby a drobných oprav 
 • zhotovení plánu oprav vč. odhadu finančních nákladů 
 • archivace technické dokumentace vč. pasportů
 • provedení odečtu poměrových měřidel
 • uplatňování a vyřizování reklamací vad společných částí u zhotovitelů dle pokynů SVJ
 • vytváření návrhů na modernizace a rekonstrukce
 • řešení provozních závad
 • provozní prohlídky objektu
 • pravidelné kontroly technického stavu objektu
 • výběr vhodných dodavatelů (výběrová řízení) vč. zajištění smluvního vztahu
 • kontrola prováděných prací dodavateli vč. koordinace
 • vytváření návrhů na úsporná řešení
 • poradenství při plánování oprav
 • zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu
 • likvidace pojistných událostí


ÚKLIDOVÝ SERVIS


Provádíme kompletní úklidové práce  administrativních, průmyslových, obchodních center, v rodinných, panelových i činžovních domech. Nabízíme generální, jednorázové i pravidelné úklidové služby dle rozpisu.
 

Úklidový servis zajišťuje :

 • otření prachu, setření povrchů stolů a zařízení do výše 250 cm
 • urovnání nábytku a drobného zařízení
 • vysávání a praní koberců
 • vynesení košů a popelníků
 • vyvětrání místností
 • mytí (mopování) podlahovin
 • zametení, vysání a mytí schodiště
 • mytí a desinfekce toalet, mytí a leštění umyvadel
 • otření dveří, kancelářské techniky
 • otření a leštění prosklených částí
 • doplnění hygienických potřebFINANČNÍ SERVIS

 Pro naše zákazníky jsme zřídily nově službu finančního a poradenského servisu. Cílem této služby je Vám co nejlépe optimalizovat poplatky za služby pojišťovnictví, bankovnictví a ušetřit Vám tak čas i peníze. Náš finanční manažer se Vám bude věnovat kdykoliv budete potřebovat a zcela zdarma

Služba zahrnuje :

 •    přehodnocení výdajů na pojištění, hypotéky
 •    sestavení finančního návrhu
 •    zřízení optimálních úvěrů, hypotéky a pojistek
 •    objektivní sledování trhu financí a stálou optimalizaci Vašich výdajů
 •    finančního poradce 24/7MŮJ DŮM

Nabízíme Vám další oblíbenou službu "Můj dům". Význam této služby spočívá v kontrole Vašeho opuštěného objektu. Tuto službu často využívají majitelé rodinných domů, chalup a jiných momentálně nevyužívaných budov, žijící buď v zahraničí nebo nadměrné vzdálenosti od objektu.

     Technik služby "Můj dům" má za úkol, dle nastavení zákazníka jednou měsíčně, nebo i jednou týdně navštívit kontrolovaný objektu. Vizuálně zkotrolovat stav objektu, dle přání zákazníka je možné provádět kontrolu, jak exteriéru tak i interiéru. Technik provede fotodokumentaci, se kterou ujistí majitele o stavu objektu.

     Po komunikaci se zákazníkem, můžeme dům připravit pro příjezd uživatele. To znamená uklidit interiér a exteriér domu, v zimním období zajistit pohodlný přístup a příjezd k objektu oklizením sněhové pokrývky.

     V případě zjištění závady na svěřeném objektu je inhed informován majitel, se kterým jsou projednány další způsoby řešení. Při havárii instalací je možnost řešení situace okamžitá našimi zaměstnanci, kteří jsou připraveni vždy řešit jakýkoliv havarijní stav nebo údržbu domu. Zamezíme tím vznikání dalších škod způsobených havárií instalace.

     V případě vloupání do objektu, jsme schopny inhed komunikovat s policií ČR, přijet na místo zásahu, zajistit objekt proti dalšímu útoku v případě, že je dům po napadení volně přístupný a následně zajistit opravu poškozeného majetku, včetně zastupování přijednání o škodné údálosti s příslušnou pojišťovací společností.