Můj dům

Nabízíme Vám další oblíbenou službu "Můj dům". Význam této služby spočívá v kontrole Vašeho opuštěného objektu. Tuto službu často využívají majitelé rodinných domů, chalup a jiných momentálně nevyužívaných budov, žijící buď v zahraničí nebo nadměrné vzdálenosti od objektu.

     Technik služby "Můj dům" má za úkol, dle nastavení zákazníka jednou měsíčně, nebo i jednou týdně navštívit kontrolovaný objektu. Vizuálně zkotrolovat stav objektu, dle přání zákazníka je možné provádět kontrolu, jak exteriéru tak i interiéru. Technik provede fotodokumentaci, se kterou ujistí majitele o stavu objektu.

     Po komunikaci se zákazníkem, můžeme dům připravit pro příjezd uživatele. To znamená uklidit interiér a exteriér domu, v zimním období zajistit pohodlný přístup a příjezd k objektu oklizením sněhové pokrývky.

     V případě zjištění závady na svěřeném objektu je inhed informován majitel, se kterým jsou projednány další způsoby řešení. Při havárii instalací je možnost řešení situace okamžitá našimi zaměstnanci, kteří jsou připraveni vždy řešit jakýkoliv havarijní stav nebo údržbu domu. Zamezíme tím vznikání dalších škod způsobených havárií instalace.

     V případě vloupání do objektu, jsme schopny inhed komunikovat s policií ČR, přijet na místo zásahu, zajistit objekt proti dalšímu útoku v případě, že je dům po napadení volně přístupný a následně zajistit opravu poškozeného majetku, včetně zastupování přijednání o škodné údálosti s příslušnou pojišťovací společností.