Technická správa nemovitostí

Službou „technická správa nemovitostí“ Vám zajistíme komplexní služby v oboru technického zařízení budov, údržbu jak interiéru, tak exteriéru a okolí budovy. Firmy si vybíráte podle svých zkušeností, či na naše doporučení dle zkušeností.

           
   Technická správa zajišťuje :

 • havarijní služby 24h NON STOP
 • odvozu komunálního odpadu
 • servisu technických zařízení
 • dodávky vody, tepla, elektřiny, plynu atd.
 • zajištění kontrol a revizí vč. vypracování jejich plánu a vedení potřebné dokumentace
 • zajištění odstranění závad zjištěných při kontrolách a revizích
 • zajištění běžné údržby a drobných oprav 
 • zhotovení plánu oprav vč. odhadu finančních nákladů 
 • archivace technické dokumentace vč. pasportů
 • provedení odečtu poměrových měřidel
 • uplatňování a vyřizování reklamací vad společných částí u zhotovitelů dle pokynů SVJ
 • vytváření návrhů na modernizace a rekonstrukce
 • řešení provozních závad
 • provozní prohlídky objektu
 • pravidelné kontroly technického stavu objektu
 • výběr vhodných dodavatelů (výběrová řízení) vč. zajištění smluvního vztahu
 • kontrola prováděných prací dodavateli vč. koordinace
 • vytváření návrhů na úsporná řešení
 • poradenství při plánování oprav
 • zajištění oprav a rekonstrukcí společných částí domu
 • likvidace pojistných událostí